Jeg baserer meg på det visuelle språket. Det som beskriver essensen i synsvinkelen min er “å gjøre tanken synlig”.

Gjennom tidligere studier og arbeidserfaringer har jeg lært meg å utrykke meg visuelt. Min vei til kunnskap har vært nokså variert. Jeg begynte med arkitektstudier for deretter å gå til billedkunst og videre til grafisk design. Forvandlingen fra pensel til mus og lerret til skjerm. Alle områdene er svært forskjellige både i uttrykksform og metoder, men har samtidig et felles budskap, der visualisering står i sentrum.

Å formidle tanker og ideer visuelt er min store lidenskap. Sammensetningen av forskjellige fagområder, teknikker og tankemåter har hjulpet meg å bryte grenser mellom varierte utrykksmetoder og se på oppgaver (løsninger) fra forskjellige vinkler. Den nye virtuelle verden fascinerer meg. Den forenkler ikke bare metoder og prosesser, men vekker en ny forståelse av form og farger gjennom kommunikasjon. Det har overbevist meg om at læreprosessen aldri tar slutt. Nye utfordringer stimulerer meg til å tenke nytt og eksperimentere.

Jeg er veldig opptatt av å finne nye løsninger, og er åpen for å se nye muligheter innen det visuelle. En viktig del av mitt arbeid er å utvikle ideer, lære og utvide horisonter. Jeg er glad i å skape og formidle budskap. Jeg jobber målbevisst, grundig og uavhengig.

Jeg har ingen bestemt målgruppe, men vil henvende meg til kunder som er bevisst på design og vet hvor viktig et sterkt og individuelt uttrykk er.

Jeg føler meg veldig privilegert som kan jobbe med det som fascinerer meg.

Kontakt