Prosjekt

Logo som balanserer mellom firmanavn og ikon.
Valg av font inkluderer fontformer som framhever alle bokstavene i firmanavnet.
Grafiske profil består av et lite antall definerte elementer.
Organisasjonen ønsker å markere seg overfor kunder og medlemmer, og vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert.
Denne grafiske profilen skal styrke bedriftskulturen og de ansattes opplevelse av enhet, og skal gi signaler om generell fornyelse og nye mål for virksomheten.
Firmanavnet er enkelt å lese, raskt og tydelig.

HM
HM
HM
HM