Bakgrunn

Jeg har malt siden heg var en ung jente, og har utviklet det siden.
Jeg liker å male og jeg liker å ta på bilder, føle den fysiske malingen som utgjør kunsten. Jeg elsker å streve for å fange det som tidligere var ideen. Kjempe for å klare å romme i et bilde sporet av grunnen, til at bilde ble til.
A undersøke farger, motiver… å skape min verden. Det gir meg en følelse av at noe er riktig.

Relatert Arbeid