Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser Skisser

Bakgrunn

Tegningen er kilden og essensen av maleri, skulptur og arkitektur. Den visualiserer virkeligheten på en fenomenal mate når sansene tar over. For meg er tegneblokken en essensiell guide. Ved å føre streken/ linjen presiserer jeg mine tanker, og føler at det er det grunnleggende verktøyet i design-prosessen. Det er utvilsomt den enkleste måten å utrykke seg på visuelt, å fange øyeblikket og vise følelser. Jeg tar alltid utgangspunkt i tegning for å se på oppgaver (løsninger) fra forskjellige vinkler og bryte grenser mellom varierte uttrykksmåter. Å skisse er min store lidenskap.

Relatert Arbeid