Tiercel

Prosjekt

Logo - kombinasjonen av navnet og emblemet.
Emblem: En hulk, attika (hovedgesims)- indikasjon på Lendal Tower. Navnet er vår viktig identitetsbærer for Tiercel.
Valg av font inkluderer fontformer som framhever alle bokstavene i firmanavnet
Grafiske profilen består av et lite antall definerte elementer.
Tiercel-emblemet – ”Hulken” Tiercels viktigste visuelle grunnelement. Emblemet viser en hulk flygende fra tårnet.
Merkevarehistorien er fortalt av logoikonet slik at man kan se personligheten til firmaet. Emblemet er kombinert med en tradisjonell serif font for å forsterke budskapet i ikonet.


Tiercel
Tiercel
Tiercel
Tiercel
Tiercel